Het beste pensioenadvies voor werkgevers krijgt u bij Commandeur

Bij Commandeur kennen we de situatie van onze zakelijke klanten en kunnen we zowel werkgevers als werknemers helpen het pensioen zo verstandig mogelijk op te bouwen. We kennen de risico’s, we kennen de juiste producten en zo zorgen we dat u exact groeit naar een pensioen dat past bij uw situatie.

Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde waarmee u werknemers kunt werven én behouden. Met de terugtredende overheid neemt het belang van een adequate pensioenregeling alleen maar toe. Voor uw werknemers, maar zeker ook voor u als werkgever. Commandeur realiseert voor uw onderneming een budgettair passende pensioenregeling met zo gunstig mogelijke condities voor uw werknemers. Value for Money, dus.

Helder stappenplan als vertrekpunt
Onze aanpak is gestructureerd en helder. Via ons stappenplan brengen wij onder andere uw wensen, uitgangspunten, financiële mogelijkheden en risicobereidheid in kaart. Wat resulteert in een gedegen pensioenadvies waarbij we voor u de uitkomsten van verschillende pensioensystemen vergelijken maar ook de financiële en contractuele consequenties inzichtelijk maken. Uiteraard houden wij hierbij rekening met de geldende wetgeving, denk aan de Pensioenwet, Wet loonbelasting, inkomstenbelasting, Burgerlijk Wetboek, Algemene wet gelijke behandeling.

Objectieve vergelijking van offertes
Heeft u uw keuze gemaakt, dan begeleidt Commandeur u verder met de ‘inkoop’ van uw pensioenregeling bij een verzekeraar. Dat doen we onder meer door verschillende offertes zorgvuldig en objectief met elkaar te vergelijken. Zodat wij voor uw onderneming bij de geselecteerde verzekeraars gunstige condities kunnen realiseren. Uiteraard hanteren wij dezelfde grondige werkwijze als uw pensioenregeling afloopt en verlengd moet worden.

Vinger aan de pols bij beheer van uw pensioenregeling
Commandeur kan u ook deskundig ondersteunen bij het beheer van uw pensioenregeling. Zo begeleiden wij onder andere uw personele mutaties en controleren we de verzekeraar of hij uw regeling correct uitvoert en uw bedrijf juiste premies in rekening brengt. Overzicht door communicatie Daarnaast kunnen wij de communicatie over uw pensioenregeling naar uw medewerkers verzorgen. Dat doen we door middel van persoonlijke informatiegesprekken of groepspresentaties. Natuurlijk beantwoorden wij graag alle vragen van uw werknemers. Bovendien krijgt uw bedrijf de beschikking over een digitaal portaal. Hiermee kunt u online al uw verzekerde arbeidsvoorwaarden beheren en met uw werknemers communiceren. Uw werknemers hebben zo een volledig en up-to-date inzicht in hun arbeidsvoorwaarden. Ook u heeft een volledig overzicht én realiseert aanzienlijke besparingen in tijd, en dus geld.

Al onze werkzaamheden worden vastgelegd in een overeenkomst en/of SLA (Service Level Agreement). De bijbehorende beloning wordt met u van tevoren afgesproken en is dus volledig transparant. Inmiddels maken al veel werkgevers, OR’s, dga’s, accountants en fiscalisten gebruik van onze kennis en werkwijze.

Een greep uit onze werkzaamheden:

 • opzetten/inrichten van pensioenregelingen begeleiding bij verlenging pensioenregelingen
 • moderniseren pensioenregeling begeleiding bij overname, fusie of liquidatie (pensioen due dilence)
 • second opinion bij pensioenregelingen en pensioenvoorstellen
 • harmoniseren van pensioenregelingen binnen (gelieerde) ondernemingen
 • (online) beheer van pensioenregelingen
 • berekenen en analyseren van toekomstige kosten van pensioenregelingen
 • begeleiding/advisering bij waardeoverdrachten
 • communicatie pensioenregeling: inrichten en uitvoeren van communicatieplan naar werknemers en ondernemingsraden
De beste deal voor u

Commandeur is een onafhankelijke adviseur en bemiddelaar die bij alle grote pensioenverzekeraars een aanstelling heeft. Dat betekent dat wij inzicht hebben in de markt en voor u de beste producten kunnen vergelijken en kiezen. Zo zorgen onze adviseurs altijd dat u altijd de beste pensioen-producten krijgt tegen de gunstigste prijs.

FAQ pensioenadvies bedrijven

 • Moet ik als werkgever betalen voor pensioenadvies?
  Sinds het provisieverbod mogen de kosten van het advies van de adviseur niet meer vanuit het product gefinancierd worden. Dit betekent dat u voor adviesdiensten een factuur van ons ontvangt. Er is geen andere mogelijkheid meer.
 • Geven jullie pensioenadvies op de werkvloer?
  Ja wij komen graag op uw bedrijf langs om bestaande medewerkers, nieuwe medewerkers en medewerkers die binnenkort met pensioen gaan de regeling en hun mogelijkheden uit te leggen.
 • Adviseert Commandeur ook netto oplossingen?
  Commandeur adviseert alle mogelijke pensioenoplossingen. Dus ook netto oplossingen.